yazıcı, fotokopi, faks makineleri için şişe ve dolum mürekkepleri, kartuşları.